Program zajęć

Zajęcia

 • Higiena i odżywianie w ciąży
 • Ćwiczenia w ciąży
 • Rola położnej
 • Symptomy zbliżającego się porodu
 • Niepokojące objawy
 • Plan porodu

Zajęcia

 • Relaks jako element porodu aktywnego
 • Okresy porodu
 • Rola osoby towarzyszącej podczas porodu
 • Szczegóły II okresu porodu
 • Szczegóły III okresu porodu
 • Nacięcie krocza
 • Porody zabiegowe
 • Ćwiczenia dla kobiet w ciąży
 • Naturalne metody łagodzenia bólu podczas porodu
 • Metody farmakologiczne łagodzenia bólu w trakcie porodu

Zajęcia

 • Pierwsze godziny życia dziecka
 • Zasady pielęgnacji dziecka
 • Pierwsza kąpiel, chwyty, przebieranie i przewijanie
 • Kącik noworodka i warunki w pomieszczeniu
 • Potrzeby emocjonalne dziecka
 • Pielęgnacja kikuta pępowinowego
 • Niepokojące objawy u noworodka

Zajęcia

 • Odżywianie podczas karmienia piersią
 • Techniki karmienia piersią
 • Problemy w laktacji
 • Masaż antykolkowy
 • Masaż noworodka
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Połóg i rola ojca w tym okresie

Heget, 795-884-422 biuro@heget.pl , Kanclerska 2, 60-327 Poznań