Badania

TERMIN BADANIA

ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA LUB POŁOŻNĄ I DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA

BADANIA DIAGNOSTYCZNE I KONSULTACJE MEDYCZNE

Do 10. tyg. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie we wzierniku i zestawione.
3.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4.Badanie gruczołów sutkowych.
5.Określenie wzrostu i masy ciała.
6.Ocena ryzyka ciążowego.
7.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8.Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.
9.W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1.Grupa krwi i Rh.
2.Przeciwciała odpornościowe.
3.Morfologia krwi.
4.Badanie ogólne moczu.
5.Badanie cytologiczne.
6.Badanie czystości pochwy.
7.Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
8.VDRL
9.Badanie stomatologiczne.
10.Badanie HIV i HCV.
11.Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG,IgM) i różyczki.

11.-14. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie we wzierniku i zestawione.
3.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4.Pomiar masy ciała.
5.Ocena ryzyka ciążowego.
6.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
7.Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.

 

1. Badanie ultrasonograficzne.
2. Badanie ogólne moczu.
3. Badanie cytologiczne (jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży)

15.-20. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie we wzierniku i zestawione.
3.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
4.Pomiar masy ciała.
5.Ocena ryzyka ciążowego.
6.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.

1.Morfologia krwi.
2.Badanie ogólne moczu.
3.Badanie czystości pochwy.
4.Badanie cytologiczne (jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży)

21.-26. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie we wzierniku i zestawione.
3.Ocena czynności serca płodu.
4.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5.Pomiar masy ciała.
6.Ocena ryzyka ciążowego.
7.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8.Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
9.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1.Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 tyg. ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godz. od podania glukozy.
2. Badanie ultrasonograficzne.
3. Badanie ogólne moczu
4. Przeciwciała anty-Rh u kobiet z Rh (-)
5. U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy
6. Badanie cytologiczne (jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży)

27.-32. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie we wzierniku i zestawione.
3.Ocena czynności serca płodu.
4.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
5.Pomiar masy ciała.
6.Ocena ryzyka ciążowego.
7.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
8.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.

1.Morfologia krwi.
2.Badanie ogólne moczu.
3.Przeciwciała odpornościowe.
4.Badanie ultrasonograficzne.
5.W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anty-D (28-30 tydz. ciąży)
6.Badanie cytologiczne (jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży)

 

33.-37. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie położnicze.
3.Ocena wymiarów miednicy.
4.Badanie we wzierniku i zestawione.
5.Ocena czynności serca płodu.
6.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7.Ocena aktywności płodu.
8.Badanie gruczołów sutkowych.
9.Pomiar masy ciała.
10.Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
11.Ocena ryzyka ciążowego.
12.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
13.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
14.W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

1.Morfologia krwi.
2.Badanie ogólne moczu.
3.Badanie czystości pochwy.
4.Antygen Hbs.
5.Badanie w kierunku HIV.
6.Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
7.W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV
8.Badanie cytologiczne (jeśli nie było wykonane we wcześniejszym okresie ciąży)

38.-39. tydz. ciąży

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie położnicze.
3.Ocena czynności serca płodu.
4.Ocena aktywności płodu.
5.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
6.Pomiar masy ciała.
7.Ocena ryzyka ciążowego.
8.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
9.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
10.W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

 

1.Morfologia krwi.
2.Badanie ogólne moczu.

Po 40. tyg. ciąży badanie co 2-3 dni

1.Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
2.Badanie położnicze.
3.Badanie we wzierniku i zestawione – wg wskazań medycznych
4.Ocena ruchów płodu
5.Ocena czynności serca płodu.
6.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
7.Pomiar masy ciała.
8.Ocena ryzyka ciążowego.
9.Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
10.Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
11.Skierowanie do hospitalizacji po 41. tyg. ciąży

1.Badanie KTG.
2.Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo)

Skontaktuj się z nami, rozwiejemy wszelkie wątpliwości


Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach komunikacji z firmą Heget Nauka Rodzenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Heget, 795-884-422 biuro@heget.pl , Kanclerska 2, 60-327 Poznań